Harmonogram

 1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.01.2018 r.

 2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 05.02.2018 r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 12.02.2018 r.
 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 16.02.2018 r. do godz. 15.00 na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
  O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 07.03.2018 r.

 2. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 16.03.2018 r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 22.03.2018 r.

 3. Prace konkursowe składać należy do dnia 19.06.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 4. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 06.07.2018 r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.
 5. O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na swojej stronie internetowej tj.: zzw.waw.pl. oraz na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-polem.sarp.warszawa.pl

 6. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej tj.: zzw.waw.pl. oraz na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-polem.sarp.warszawa.pl