Nagrody

I NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 60 000 zł brutto

– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 30 000 zł brutto. O ilości wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy.

W konkursie zostanie dodatkowo przyznana nagroda specjalna Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej w wysokości 30 000 zł brutto.